Rot eller Rut gäller på alla tjänster utom dödsbotömning.
Eller om vi bara kör skräp till tippen.